Xác nhận đăng ký, điều kiện gia nhập:

- Trên 16 tuổi.

- Nghiêm túc. Có nhu cầu tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

- Cung cấp thông tin trung thực, nghiêm cấm lừa đảo, giả mạo.

- Trò truyện lịch sự, tôn trọng thành viên khác.